parallax background

Drajtulišče Ob Savi je preopremljeno

February 4, 2019
Štefan Wraber
Opremimo slovenska plezališča
December 3, 2018
Letno poročilo 2018
February 6, 2019

Drajtulišče Ob Savi je nastalo natanko pred desetimi leti. AO Trbovlje je z nabavo svedrovcev in sidrišč omogočil nastanek enega največjih tovrstnih plezališč pri nas. Za otvoritev smo člani AO Trbovlje in AO Litija organizirali tekmovalno srečanje drajtuling plezalcev z eminentno udeležbo najboljših slovenskih lednih in drajtuling plezalcev… Seveda pa so bila sredstva, ki jih je odsek takrat lahko namenil nastanku plezališča, omejena. Po desetih letih je svedrovce, ki niso bili iz inox materiala, najedla stalna velika vlaga in plezanje ni bilo več varno. PZS je v okviru preopremljanja slovenskih plezališč namenila del opreme tudi za obnovo plezališča za drajtuling Ob Savi. Nadja Korinšek, Nace Grgorinič, Zlatko Drnovšek Burdi in Vili Guček smo poprijeli za vrtalke, namestili 30 novih sidrišč in cca 250 svedrovcev in zdaj je plezališče popolnoma preopremljeno in varno. Delo v previsnih smereh je bilo seveda naporno, kot vsako tovrstno preopremljanje, predvsem odstranjevanje zarjavelih svedrovcev…

Skrb za slovenska drajtuling plezališča, tako kot za plezališča za športno plezanje, se udejanja v okviru in s pomočjo Projekta OSP. Seveda pa smo vsi plezalci (športni, alpinisti, drajtularji) tisti, ki bomo s svojim sodelovanjem poskrbeli za to. Opremljevalci v steni, ostali s pomočjo pri delovnih akcijah. Vsi pa s pripadnostjo in zavedanjem pomena projekta OSP in prostovoljnimi prispevki. Hvala vsem, ki so se udeležili delovne akcije urejanja vznožja in dostopne poti.

Drajtulašice in drajtulaši - akcija!!

Vili Guček

Drajtulisce ob Savi 1

Zlatko Drnovšek-Burdi in Nadaj Korinšek med prevrtavanjem

Drajtulisce ob Savi - Nadaj Korinšek

Nadja Korinšek

Drajtulisce ob Savi - Vili Guček

Vili Guček

Drajtulisce ob savi

Nace Gregorinič

Drajtulisce ob Savi - Maja Šuštar

Maja Šuštar v smeri Inkvizicija

Alternate Text

Nace Gregorinič med prevrtavanjem

Drajtulisce ob savi

Edvin Nepužlan v smeri Špaltna

Drajtulisce ob Savi - Ekipa

Udeležili delovne akcije

Drajtulisce ob savi

Staro za novo