Kaj se zgodi z mojo donacijo?


Cilj Projekta OSP je zagotovitev sredstev za obnovo plezališč in izključno v ta namen bodo porabljena vsa donirana sredstva. O porabi sredstev odloča Sklad slovenskih plezališč, delovno telo PZS, ki skrbi za vodenje projekta OSP. Izvršni svet Sklada vsako leto pripravi finančno in materialno poročilo za preteklo leto in načrt opremljanja in porabe sredstev za prihodnje leto in tako zagotovi transparentnost porabe sredstev. Načrtno porabo sredstev nadzira nadzorni svet Sklada. Poročila in načrti so tudi javno objavljeni.


Pridobljena sredstva bodo porabljena predvsem na tri načine:

  • Plačilo dela opremljevlacev smeri.
    Do sedaj je bila večina dela opravljenega brezplačno, brez načrta, opremljevalci so v svojem prostem času in pogosto s svojo opremo opremljali in urejali smeri, za katere so se sami odločili. S primernim plačilom želimo pošteno nagraditi trud opremljevalcev in jih motivirati za preopremljanje dotrajanih smeri. Hkrati želimo s planom opremljanja in nadzorom nad nujnostjo posegov zagotoviti prednost urejanja kritičnih smeri in menjavo nevarne opreme. S plačilom se končno uredi to področje, opremljevalci dobijo nagrado, a se od njih pričakuje dobro opravljeno delo in seveda odgovornost za varno in kvalitetno opremljene smeri.
  • Nakup opreme za vzdrževanje plezališč.
    Svedrovci, sidrišča, lepilo, orodje… Vse kar je potrebno, da nastane ali se obnovi plezalna smer. Seveda pa tudi material za vzdrževanje poti, klopi, tabel,… vse kar spada v plezališča, pa ni plezalna smer. Del denarja za nakup opreme bo v primeru potrditve projekta še vedno prišel od Fundacije za šport.
  • Delovanje Sklada slovenskih plezališč.
    Do 20% pridobljenih sredstev je namenjenih obstoju Sklada in plačilu dela za Sklad, ki ni neposredno opremljanje smeri in vzdrževanje plezališč. Gre predvsem za promocijo projekta OSP, plačilo del izvršnega odbora in ljudi, ki se s plezališči ukvarjajo tudi po pravni plati in rešujejo spore z lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi. 

Žal ne morete donirati sredstev za točno določeno smer, plezališče, ali področje, lahko pa ste prepričani, da bodo prejeta sredstva porabljena kar se da varčno, smotrno in z največjim možnim učinkom. Naša vodila bodo vedno varnost, popularnost oziroma pomebmnost plezališča in želje lokalnih plezalcev.