Tečajniških 5€

Se je tvoj klub že pridružil akciji... Tečajniških 5€?

Z akcijo tečajniških 5 evrov želimo spodbuditi klube, ki organizirajo začetne tečaje športnega plezanja, da bi prispevali k ureditvi slovenskih plezališč.
Klube pozivamo, da Projektu OSP donirajo 5€ na vsakega prijavljenega tečajnika.

Organizirani skupinski tečaji plezanja povečujejo število plezalcev in tekom tečaja neposredno obremenjujejo plezališča in opremo v smereh. Taki tečaji so za razvoj plezanja neizogibni, prav pa bi bilo, da organizatorji tečaja del prijavnine namenijo obnovi smeri, ki jih za izvajanje tečaja potrebujejo.
Plezalci lahko vzpodbudite svoje klube, da se pridružijo akciji in s tem pripomorejo k obnovi plezališč.

Poleg samih donacij je nujno, da se pomen skrbi za plezališča poudarja že tekom tečajev. Tečajnike je treba seznaniti s pomenom plezališč, količino dela in materiala, ki so potrebni za nastanek in vzdrževanje smeri in seveda Projektom OSP ter Skladom slovenskih plezališč. Prav bi bilo, da klubi vse aktivne plezalce nagovarjajo k aktivni skrbi za plezališča in podpori Projektu OSP.

Klubi, ki se bodo pridružili akciji Tečajniških 5€, bodo lahko na svoje plakate in objave dodali znak Projekta OSP. Ta znak bo sporočal, da gre za odgovoren klub, ki mu je mar za prihodnost slovenskega plezanja.

Seznam klubov, ki bodo pristopili k akciji, bo objavljen na spletni strani Projekta OSP, skupaj s povezavami do posameznega kluba.

Pristopite k akciji!
Klubi k akciji pristopijo s prijavo preko emaila (info@projektosp.si). Prijava naj vsebuje naziv in naslov kluba, predvideno število organiziranih tečajev na leto, povezavo na spletno stran in znak kluba v vektorski obliki. Klub je dolžan znesek 5€ na prijavljenega tečajnika nakazati v 30 dneh od začetka tečaja. S prijavo klub pridobi pravico uporabe znaka in imena Projekta OSP na svojih reklamnih materialih in objavah. Pri objavah na socialnih omrežjih naj klub uporabi oznako (@Projekt OSP ali @projektosp) v opisu in tako širijo prepoznavnost Projekt OSP.


SODELUJOČI

Šporna društva in plezlni klubi, ki sodelujejo v akciji "Tečajniških 5€" za Projekt OSP.
  • Plezalni klub SCENA
  • Alpinistični odsek Tržič
  • PD Lj-Matica logotip
  • Alpinistične odsek TAM