Prispevaj sredstva!

 

S svojim prispevkom omogočiš varnejše plezanje in bolj urejena plezališča. Obisk plezališč je brezplačen, naša želja pa je, da bi vsak aktiven obiskovalec plezališč letno doniral med 10€ in 50€.

Doniraš lahko na različne načine. S poslanim SMSom PROJEKTOSP5 na 1919 (donacija 5€), z nakazilom preko UPN obrazca, ali Paypal računa. 

 

Kako lahko prispevam?

Pogosta vprašanja

1Zakaj bi sploh doniral za urejanje plezališč?
Obiskovanje plezališč je za vse plezalce brezplačno, opremo v smereh, dostopne poti in okolico plezališča pa je vseeno potrebno vzdrževati. Opremljanje smeri je naporno, nevarno in odgovorno početje in nemogoče se je zanašati zgolj na prostovoljno delo navdušenih posameznikov. Če želimo varna plezališča tudi v prihodnosti, moramo k temu prispevati s svojo donacijo.

Pomisli, koliko zapraviš na povprečni plezalni dan, za prevoz do plezališča, pivo po zaključenem plezalnem dnevu ali vstopnino za umetne stene? Zakaj torej ne bi doniral po svojih zmožnostih in pripomogel k ohranjanju naravnih plezališč, ki nam vsem pomenijo tako veliko?

Več o tem.
2Kaj lahko naredimo z 10€ oziroma koliko stane plezalna smer?
Povprečna plezalna smer dolžine 20m, z 9 svedrovci in sidriščem potrebuje približno 4 do 5 ur dela za nastanek. Samo opreme v njej je med 40€ in 60€. Če k temu prištejemo še delo opremljevalca, potne stroške in obrabo opreme, je taka smer "vredna" približno 100€ - 120€.

Preopremljanje zahteva manj časa, cena opreme pa je še vedno enaka. Z 10€ lahko torej kupimo 2 do 3 svedrovce. Z 20€ lahko kupimo sidrišče ali pa nagradimo delo opremljevalca. 50€ zadostuje za nakup svedrovcev in sidrišča v povprečni novi smeri ali za opremo in delo v dotrajani smeri. S približno 100€ lahko navrtamo novo smer ali preopremimo 2 do 3 obstoječe smeri.
3Kaj se zgodi z mojo donacijo?
Donacije projektu OSP se stekajo na ločen poslovni račun Sklada slovenskih plezališč in bodo porabljene za opremljanje plezališč, predvsem za plačilo dela opremljevalcev. Del denarja bo šel za nakup opreme, nekaj pa za obstoj Sklada slovenskih plezališč. Nadzor nad namensko porabo bo izvajal nadzorni odbor sklada in predsedstvo PZS.

Več o tem.
4Kakšen je letni strošek vzdrževanja plezališč?
Strošek je seveda odvisen od števila preopremljenih smeri, vendar pa je približna ocena vzdrževanja trenutnega stanja in ravni varnosti okoli 8000€ - 10 000€. V ta znesek so všteti svedrovci in sidrišča, honorarji opremljevalcem, potni stroški in amortizacija opreme za vrtanje.
5V katerih plezališčih bo deloval Sklad?
Sklad slovenskih plezališč bo iz projekta OSP pridobljena sredstva namenjal vsem plezališčem na območju Slovenije, ki imajo dovoljenje za dostop in uporabo s strani lastnikov zemljišč in lokalnih skupnosti.
6Kako bo določen vrstni red plezališč in smeri za urejanje?
Prvi kriterij je varnost, zato bo vedno kar se da hitro zamenjana oprema ali odstranjene skale, ki bi lahko ogrožale plezalce. Razen tega bomo sledili letnemu planu opremljanja, ki bo sestavljen v sodelovanju z opremljevalci smeri in bo temeljil na pomembnosti plezališč. Bolj obiskana plezališča bodo deležna večje pozornosti, kar pa ne pomeni, da bodo manjša, lokalna plezališča, zanemarjena.