parallax background

Poročilo o delovanju Sklada slovenskih plezališč in Projekta OSP

Krokar v plezališču Osp
March 26, 2018
Razpis za dodelitev opreme za urejanje plezališč 2018
May 24, 2018
september 2017 - marec 2018

V letu 2017 je s sklepom Predsedstva PZS začel delovati Sklad slovenskih plezališč, ki od KŠP prevzema urejanje slovenskih plezališč. Sklad je odgovor Planinske zveze Slovenije na povečano število obiskovalcev naravnih plezališč, večjo obrabo opreme, večje število problemov v zvezi s plezališči in nevzdržno ureditev brezplačnega dela opremljevalcev smeri. Cilji Sklada plezališč so zagotoviti trajnostni razvoj plezališč, plezalcem še naprej omogočiti njihovo brezplačno in nemoteno uporabo, skrbeti za varnejše plezanje in opremljevalcem smeri omogočiti primerno plačilo za opravljeno delo. Prav tako je cilj Sklada zmanjšati negativni vpliv plezalcev na naravno okolje in okoliške prebivalce. Pri Skladu trenutno sodelujejo Jurij Ravnik, Rajko Zajc, Miha Jarm in Štefan Wraber.

V zimskih mesecih je bilo vreme neugodno za obsežnejša opremljanja smeri, zato smo se usmerili v dve prednostni nalogi Sklada plezališč. Prva je bila promocija Projekta OSP in opozarjanje na problematiko plezališč, spodbujanje varnega plezanja in zbiranja prispevkov za urejanje plezališč. Druga naloga je bila prenova postopkov urejanja plezališč in dodeljevanje opreme, z dogovorom o sodelovanju z opremljevalci. V poročilu so našteti organizacijski projekti, ki smo se jih lotili od začetka delovanja Sklada. Kmalu pričakujemo tudi odločbo Fundacije za šport o sofinanciranju opremljanja plezališč, ki bo omogočila nakup opreme in začetek urejanja plezališč pod okriljem Sklada.

1PROJEKT OSP
Sklad je 29.9. z objavo spletne strani začel s Projektom OSP (opremimo slovenska plezališča). Projekt in Sklad imata svoj logotip in celostno grafično podobo, ki bosta pripomogla k prepoznavnosti med plezalci. Spletna stran je polna informacij o namenu Sklada in Projekta in služi kot stična točka med Skladom in plezalci, podrobno opiše cilje Projekta OSP in ponudi možnosti donacij. Otvoritvena predstavitev Projekta OSP je potekala 13. oktobra v Plezalnem centru Ljubljana. Hkrati z zagonom projekta smo za namene razširjanja sporočila odprli tudi profile Projekta OSP na socialnih omrežjih. Facebook stran ima že preko 1200 sledilcev, Instagram profil pa že skoraj 500 sledilcev. Plezalci lahko pomagajo širiti glas z deljenjem objav in sledenjem profilov Projekta OSP. Donacije za urejanje plezališč so možne preko SMSa (PROJEKTOSP5 na 1919), preko PayPal računa (info@projektosp.si) in preko UPN obrazca. Dodatna možnost je nakup majice in ščetke za grife z logotipom Projekta.

Več o delovanjeu Projekta OSP, si preberite na tej povezavi.

Kako-lahko-prispevam
Kako-lahko-doniram
2ZAVEZA ZA PLEZALIŠČA
Za namen dviga kulture obnašanja smo pri Skladu plezališč oblikovali Zavezo za plezališča. Gre za obljubo o odgovornem ravnanju in aktivnem udejstvovanju pri ohranjanju plezališč. Naša želja je, da bi Zavezo sprejeli in jo aktivno podpirali vsi slovenski plezalci, na pravila pa opozarjali tudi tuje obiskovalce plezališč.

Zavezo za plezališča lahko podpišete tukaj.

Zaveza-za-plezalisca
3ZBOR OPREMLJEVALCEV SMERI
V sodelovanju s KŠP je bil oktobra lani sklican prvi zbor opremljevalcev smeri, kjer je bila prisotnim predstavljena nova ureditev na področju opremljanja in odprta vprašanja v zvezi s Skladom plezališč. Za novega vodjo opremljevalcev smeri je bil izbran Rajko Zajc, ki se je s tem aktivno vključil v Sklad plezališč. Trenutno ima v Sloveniji status aktivnega opremljevalca 46 opremljevalcev smeri.
4POPIS SMERI IN STANJA OPREME V PLEZALIŠČIH
Začeli smo s projektom popisa stanja opreme v plezališčih. Ker gre za več kot 5500 smeri, bo to dolgoročen in naporen projekt, ki pa bo napolnil bazo podatkov s potrebnimi podatki, da bo načrtovanje opremljanja v prihodnosti lažje. Popis zajema vse smeri, stanje in starost opreme in morebitne potrebe po posegih. Tako bomo lahko učinkovito določili prioritete dela in hitro ukrepali v nujnih primerih.

popis-smeri-projekt-osp
5OBRAZEC ZA JAVLJANJE TEŽAV V PLEZALIŠČIH
Del spletne strani Projekta OSP je tudi prvi javni obrazec za javljanje vsakovrstnih težav v plezališčih. Vsak obiskovalec plezališč lahko sedaj na preprost način in s slikovnim materialom javi opažene težave, ki se pojavljajo v plezališčih. Dotrajana oprema, skalni podori, gnezdenja živali ali nesporazume z lokalnim prebivalstvom.

Obrazec za prijavo težave lahko najdete tukaj.

Prijavi-tezavo
6RAČUNALNIŠKA BAZA SMERI, OPREME, OPREMLJEVALCEV IN POSEGOV
Celotni sistem Sklada plezališč smo postavili na temelju računalniške baze, ki vsebuje sezname plezališč, smeri, opreme, opremljevalcev in posegov v plezališčih. Baza plezališč bo tako postala temeljni vir informacij v zvezi s plezališči in posegi v njih. Tak sistem bo olajšal in izboljšal načrtovanje opremljanja v prihodnje.

popis-smeri-projekt-osp
popis-smeri-projekt-osp
popis-smeri-projekt-osp
popis-smeri-projekt-osp
7MREŽA REGIONALNIH KOORDINATORJEV
Zaradi lažjega dela in komunikacije z lokalnimi skupnostmi in klubi smo zasnovali mrežo regionalnih koordinatorjev opremljevalcev. Za vsako regijo bo zadolžen vsaj en opremljevalec, ki je v tej regiji aktiven in ima kontakte z lokalnimi klubi, prebivalci in uradnimi inštancami. Na tak način želi izboljšati komunikacijo med plezalci in lokalnimi prebivalci in se izogniti morebitnim zapletom, ki nastajajo zaradi nepoznavanja obojestranske problematike in nepopolnega obveščanja. Regionalni koordinatorji bodo imeli pregled nad situacijo v plezališčih v svoji regiji, kar bo omogočilo boljši pregled nad dejanskim stanjem in omogočalo hitrejše ukrepanje.
8STROKOVNA SKUPINA ZA OPREMLJANJE PLEZALIŠČ
Eden temeljnih ciljev Sklada je bil tudi prevzeti pobudo glede prioritet opremljanja in preopremljanja smeri. Nekatera plezališča so preprosto bolj obiskana in dobro bi bilo, da se najprej lotimo teh področij. Do sedaj je bila pobuda za opremljanje na samih opremljevalcih, torej je vsak delal tam, kjer mu je to najbolj ustrezalo. Ker je bilo delo brezplačno, česa drugega niti nismo mogli pričakovati. Seveda to pomeni, da je nastalo kar lepo število novih smeri, medtem ko je oprema v nekaterih zelo obiskanih plezališčih že zelo dotrajana in potrebna menjave. Strokovna skupina za opremljanje bo z vsakoletnim planom opremljanja postavila prioritete, ki jih je potrebno urediti in jih ponudila opremljevalcem v izvršitev. Delo bo do višine razpoložljivih sredstev seveda plačano. Strokovno skupino trenutno tvorijo Tomo Česen, Jurij Ravnik, Rajko Zajc, Vili Guček, Albin Simonič in Štefan Wraber.

V letu 2017 je bilo zbranih 4.014,49€ sredstev, porabljenih 1.338,80€ sredstev. V 2018 je bilo zbranih 2020,57€ sredstev, porabljenih pa 18,00€ sredstev (stanje na 30.4.2018). Sklad plezališč bo v prihodnjih mesecih začel z aktivnim delom v plezališčih. Upamo, da se bodo pozitivni učinki nove ureditve poznali že v letošnjem letu in bo plezalcem na voljo nekaj varnejših in bolj urejenih plezališč.

Ljubljana, 7.5.2018