parallax background

Števci obiska v primorskih plezališčih

Akcija na Gorenjskem
October 23, 2017
Prijava težav v plezališčih
November 23, 2017

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije je septembra pričel s projektom LIKE (Living on the Karst edge). Projekt LIKE je sofinanciran v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in se je razvil kot odgovor na vse pogosteje pojavljajoča se nestrinjanja med lokalnim prebivalstvom in občasnimi obiskovalci, ki to izjemno naravno območje obiskujejo v rekreativne namene. V okviru projekta bodo delovali v podporo rekreativnih dejavnosti na kraškem robu, hkrati pa se bodo trudili iskati mehanizme reševanja sporov z lokalnim prebivalstvom in reševanje konfliktov glede varovanja narave.

Tako bodo za potrebe izvajanja projekta LIKE ter celostnega razumevanje situacije v Ospu in Črnem Kalu, v naravo namestili naprave za štetje obiska (t.i. števci obiska). S pomočjo števcev obiska želimo ugotoviti katera območja so z vidika rekreacije najbolj zanimiva ter realno dinamiko uporabe teh območji skozi leto.

V naravi bodo namestili 3 naprave, ki bodo locirane v bližini plezališč OSP, Mišja peč ter Črni Kal. Zaradi varovanja opreme, bodo senzorji nameščeni na neopazen način. Za dober izid projekta LIKE, ki pomeni pozitivne rešitve tudi za rekreativne uporabnike kraškega roba nas prosijo, da smo do merilne opreme spoštljivi in da o njihovem obstoju obvestimo tudi svoje prijatelje in plezalske kolege.

Ker je to pomemben korak za reševanje težav v naših najpomembnejših plezališčih, upamo, da se bodo tega držali vsi obiskovalci primorskih sten!  

Več o projektu LIKE

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=892