November 4, 2018

Zgodovina in težave opremljanja plezališč

Jeseni 1985 sem se vpisal v alpinistično šolo v Celju. Že tisto jesen smo imeli vaje v plezalnem vrtcu, kakor so se takrat imenovale vse skale, […]